קוד אתי

גבריאל אינטליג’נס בע”מ והמיוחסים לה (יחד: “החברה”), מתחייבת לקיים את עסקיה בצורה אתית ובהתאם לכל התקנות והחוקים החלים עליה לשם יישום ערכי הליבה של החברה. 

כללי ההתנהגות והקוד האתי של החברה נועדו לספק כמדריך לאופן שבו אנו כעובדי ומנהלי החברה תורמים לתרבות עסקית נאותה תוך קביעת עקרונות וכללים מנחים לגבי הדרך בה אנו מתייחסים ללקוחותינו, לציבור וכמובן אחד לשני.

כחברה בעלת תוקף אמינות מעשרות חברות ולקוחות מקומיים ובינלאומיים, אנחנו מחויבים במציאת פתרונות המבוססים על שקיפות, כנות ואמינות ופועלים לפי העקרונות הבאים לשם הגשמת חזון החברה:

שמירה על תרבות ארגונית ערכית מצריכה התנהלות אתית בכל פעילות עסקית של החברה ובכל רמות הארגון. באמצעות התנהלות אתית נוכל ליישם את ערכי הליבה של החברה, שבעיני החברה משפיע על הצורה בה אנו והסובבים אותנו פועלים ורק תחזק את הקשרים המבוססים על יחסי אמון, ביטחון ויושרה בין החברה ללקוחותיה, ספקיה ועמיתיה.  

אבטחת מידע ופרטיות 

כלקוחות החברה, אנו מתייחסים לכל נושא הפרטיות שלכם ברגישות יתרה ונוקטים בכל אמצעי האבטחה על מנת לשמור על המידע שאתם מוסרים לידינו. 

אנו עושים מאמצים רבים לשם הגבלת הגישה למידע רק עבור עובדי החברה, קבלנים וספקים נוספים שייתכן ויצטרכו קבלת גישה שכזו על מנת להפעיל, לפתח, לשפר או לספק את השירותים שלנו.

ציות לתקנות וחוקים 

מיותר לציין, כי חברת גבריאל אינטליג’נס מתחייבת ואף עומדת בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים לה, במדינת ישראל ובעולם.

ישנם חוקים, תקנות וכללים למיניהם החלים על הפעילות העסקית של החברה והיות ואנו חברה בינלאומית הפועלת ברחבי העולם, עלינו לכבד, לקבל ולפעול לפי החוקים והכללים המקומיים החלים על העסק שלנו בכל מדינה ומדינה.